Scroll Top

Informatieplicht

producten en diensten

CO2 & Energie RI&E SIGN

Duurzaam Ondernemen wordt door klimaatverandering en strengere wetgeving steeds belangrijker.

De duurzaamheidsprestaties van een bedrijf worden tegenwoordig uitgedrukt in de CO2-voetafdruk of Carbon Footprint. Hoe lager de CO2-voetafdruk is, des te duurzamer is het productieproces ingericht. Energiebesparing maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Het levert niet alleen een lagere footprint op, maar bespaart ook nog eens kosten (dus een hogere netto winst). Allemaal voordelen voor het bedrijf. Dus waarom wachten om met de CO2 & Energie RI&E aan de slag te gaan, als je weet dat steeds meer klanten een gericht duurzaamheidsbeleid voeren (met CO2-procutcalculaties). En de overheid (Omgevingsdienst) hanteert op dit punt de Worstel-Stok-Methode genoemd: bedrijven die goed bezig zijn met energie- en CO2-reductie worden ontzien; bedrijven die zich (te) passief opstellen krijgen te maken met handhaving.

Waar ondersteunen wij?

De CO2 & Energie RI&E Creatieve Industrie is een zeer professionele, maar gebruiksvriendelijk, webapplicatie voor bedrijven in de Topsector Creatieve Industrie (waar de SIGN-sector onderdeel van uitmaakt). Het stimuleert ondernemers om praktisch en daadkrachtig aan de slag te gaan met het inventariseren van alle mogelijke CO2– en energiebesparingsopties. De Creatieve Industrie is hiermee een van de eerste MKB-branches in Nederland die over een sectorspecifieke CO2– & Energie RI&E beschikt. De RI&E biedt niet alleen een volledige lijst met potentiele energiebesparingsopties, maar bevat tevens een CO2-monitor met dashboard. De CO2-monitor is van hoog niveau, omdat de rekenmethodiek gebaseerd is op de internationaal erkende en geaccrediteerde ClimateCalc (www.climatecalc.eu). Via het doorlopen van diverse invoerschermen, zal het programma een gevalideerde CO2-voetafdruk van je bedrijf uitrekenen.

Bedrijven die de ARBO RI&E Grafimedia gebruiken, hebben zelfs nog een extra voordeel: omdat de CO2 & Energie RI&E qua programmatuur 1-op-1 overeenkomst met de ARBO RI&E, worden veel bedrijfsgegevens hergebruikt tijdens het doorlopen van deze RI&E. Dat scheelt tijd. Maar omgekeerd geldt dit natuurlijk ook.

Hoe kunt u zo snel mogelijk met de CO2 & Energie RI&E voor de SIGN aan de slag?

Ga naar https://epkcreatieveindustrie.nl/ en ga aan de slag. U moet alleen wel eerst een gebruikerslicentie kopen. Hieraan zijn beperkte kosten verbonden, die zich snel terugverdienen in gebruikersgemak. U kunt kiezen voor een 1-jaars-licentie of de voordelige 3-jaars-licentie. Indien je echter eerst wilt weten op welk niveau uw CO2– en energiebeleid staat, adviseren wij u de Quickscan Energie uit te voeren. Je kunt overigens nog meer achtergrondinformatie vinden op het Kennisplatform Energie.

Hoe kunnen we u inhoudelijk verder helpen?

Op het gebied van het inventariseren van potentiele energiebesparingsmaatregelen kan het Dienstencentrum uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen:

 • Voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing.
  De RI&E kent een zogenaamde module “Informatieplicht”. Met behulp van deze module met vraag en antwoord rapporteert u welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Via een XML-upload naar het eLoket van de RVO kunt u dan voor 1 juli aan de eisen van de overheid voldoen.
 • Vaststellen van de CO₂-voetafdruk.
  Via de CO2-monitor binnen het programma is bij uitstek geschikt voor het vaststellen van een gevalideerde CO2-voetafdrukberekeningen. Hierbij is rekening gehouden met de LCA-benadering conform scope 1, 2 en 3 (LCA = Life Cycle Assessment of Levenscyclus Analyse) van ClimateCalc. De berekening volgt daarmee de voorwaarden van het Green House Gas Protocol (GHG), de ISO 14064 en de ISO 14067. Het eindresultaat van de ingevoerde bedrijfsgegevens wordt samengevat in het onderstaande CO2 Dashboard Creatieve Industrie.
 • Controle van uw Energie RI&E.
  Na het opzetten van de CO2 & Energie RI&E is het belangrijk dat deze actueel blijft. Onderhouden van de RI&E is hierbij een voorwaarde. Laat daarom periodiek uw RI&E beoordelen/bijwerken door een van onze energieadviseurs. Hierdoor beschikt u continue over actuele managementinformatie.
 • Toetsen/certificeren van uw CO2 & Energie RI&E.
  Bedrijven die serieus werk willen maken van hun energiebeleid, zullen er voor kiezen hun RI&E te laten Toetsen of zelfs Certificeren. Via een Toetsing krijgt u een eenmalige keuring van uw RI&E en bij Certificatie kiest u er voor om uw RI&E blijvend te laten controleren. Net als bij de ARBO RI&E. Het spreekt voor zich dat dit vertrouwen schept bij uw externe stakeholders: uw klanten, de familie van uw medewerkers en – niet te vergeten – de Omgevingsdienst. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (kortweg SCCI): https://www.creatieve-industrie.com/.
Contact

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-email om meer informatie te vragen. Of bel met het Dienstencentrum: 020 5435688

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.