Scroll Top

Energie wet- en regelgeving; wat zit er in de pijplijn?

NIEUWS

Informatieplicht energiebesparing

Zoals iedereen nu wel weet moet er in Nederland de komende jaren een forse CO2-reductie worden gerealiseerd door het bedrijfsleven om de nationale reductiedoelstelling in 2030 te kunnen behalen.

De Energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer, de Informatieplicht Energiebesparing (Activiteitenbesluit) en de EED-verplichting blijven hiervoor de belangrijkste stimulatoren. Toch zijn er diverse aspecten die de komende jaren zullen worden aangepast. Hieronder een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten.

Einde Meer Jaren Afspraak energie

MJA staat voor: Meer Jaren Afspraak energie. Bij deze convenanten konden grote energieverbruikers in Nederland zich aansluiten, waardoor zij de mogelijkheid kregen zelf invulling te geven aan een energiereductiedoelstelling van 8% in 4 jaar. Dit gaf de bedrijven veel vrijheid om hun eigen energiebeleid in praktijk te brengen, zonder dat de overheid zou handhaven.
Op 31 december 2020 zijn de MJA convenanten echter beëindigd. Dit betekent dat deze bedrijven vanaf 2023 ook moeten gaan voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing en de daarin opgenomen Energiemaatregelenlijsten (EML’s). Ook is het voornemen van de overheid de vergunningsplichtige bedrijven, de zogenaamde type C-inrichtingen (zo’n 12.000 bedrijven in Nederland) onder de Informatieplicht Energiebesparing te laten vallen. Voor de grotere ondernemingen geldt overigens nog steeds de EED-auditverplichting.

Informatieplicht 

Zo’n 40.000 MKB bedrijven hebben nog niet voldaan aan de Informatieplicht Energiebesparing. Wekelijks komen er nog ca. 200 aanmeldingen binnen. Gemeentes (B&W) waar te weinig bedrijven hebben voldaan aan de Informatieplicht worden door de centrale overheid benaderd. Ook binnen de Maakindustrie. Steeds vaker bellen bedrijven ons op met de vraag hen met spoed te helpen bij het invullen van de Informatieplicht. Binnen de CO2 & Energie RI&E
De informatieplicht kent een vier-jaarlijkse cyclus; de volgende ronde is eind 2023 met nieuwe maatregelenlijsten. Dan moeten dus ook de ex MJA-bedrijven gaan meedoen.

Erkende Maatregelen Lijsten 2023

RVO is begonnen om de huidige Erkende Maatregelen Lijsten te laten actualiseren. Eind 2022 moeten de nieuwe lijsten volledig gereed zijn dus ook al voor consultatie zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Naast een nieuwe indeling van de maatregelen in gebouwgebonden , facilities en procesmaatregelen wordt per maatregel ook aangegeven welke onderhouds- en/of beheersmaatregel erbij hoort voor het optimale besparingseffect. Deze zogenaamde Doelmatig Beheer en Onderhoudsmaatregelen worden verplicht.
Het goede nieuws is, is dat bijna alle toekomstige maatregelen al in de vragendatabase van de CO2 & Energie RI&E zijn opgenomen, waardoor bedrijven in de Maak en Communicatie Industrie al kunnen controleren of zij aan de toekomstige spelregels kunnen voldoen.

Energy Efficiency Directive (EED)

Voor grote ondernemingen (o.a. > 250 fte) geldt, naast bovenstaande verplichtingen in het kader van de Wet Milieubeheer, de vierjaarlijkse energie audit verplichting in het kader van Europese wet- en regelgeving. Getracht wordt beide zoveel mogelijk te integreren. De indieningstermijn van 31 december is onder voorwaarden opgerekt tot 1 september 2021. De EED audits worden voornamelijk getoetst op volledigheid; zijn alle onderwerpen benoemd. Formeel geldt er geen uitvoeringsverplichting voor de maatregelen, maar er zijn aanwijzingen dat dit mogelijk gaat veranderen.

Label C verplichting in 2023

Kantoren die niet bouwkundig zijn verbonden aan een productie hal en een vloeroppervlak hebben > 100 m2, moeten in 2023 aantoonbaar minimaal label C hebben.

ISO 50001 en andere keurmerken

ISO 50001 en sommige keurmerken geven vrijstelling voor de EED verplichting, maar nog niet voor de Informatieplicht Energiebesparing. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om met een ISO 50001 certificaat, het toekomstige CO2 & Energie RI&E certificaat of CO2 reductiemanagement certificaat volledig vrijstelling te krijgen voor de hier genoemde wettelijke verplichtingen.

Indien je meer wilt weten over welke impact de nieuwe wetgeving op jullie bedrijf heeft, neem dan contact met ons op: info@dienstencentrum.com of bel 020 – 543 56 88.

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.