Scroll Top

Informatieplicht

INFORMATIEPLICHT

Wat is de informatieplicht voor energiebesparing?

De informatieplicht houdt in dat de drijver van de inrichting, in uw geval een onderneming in de Maakindustrie,  rapporteert welke energiebesparende maatregelen het heeft getroffen.
Het uitgangspunt is de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor de inrichting (van Maakbedrijven) geldt. De lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
De verplichting omvat:
  • rapporteren van de getroffen maatregelen (verplicht)
  • toelichten van het niet treffen van een maatregel (vrijwillig)
  • omschrijven van een getroffen alternatieve maatregel (verplicht)

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

3d-windmill-project-saving-energy (Groot)
wij ondersteunen

Waar ondersteunen we bij het voldoen aan de informatieplicht?

Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen:

  • Met behulp van de CO2 & Energie RI&E. De CO2 & Energie RI&E kent een zo genaamde module ” Informatieplicht”. Met behulp van deze module met vraag en antwoord rapporteert u welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Via een upload naar het eLoket van RVO.nl kunt u dan voor 1 juli aan de eisen van de overheid voldoen. U krijgt gratis toegang tot de CO₂ & Energie RI&E. De toegang is gratis tot 01-01-2023.
  • Door middel van deelname aan de workshop “informatieplicht”. In deze workshop gaat u interactief aan de slag (met behulp van uw PC) met het invullen van de module Informatieplicht binnen de CO2 & Energie RI&E. Deze kan daarna worden ingediend bij het eLoket van RVO.nl.  Kosten voor deelname: € 575,00. De workshop wordt georganiseerd in Schiphol-Rijk en bij voldoende belangstelling in de regio.
  • Met maatwerkadvies via het Dienstencentrum/Blue Terra. Op lokatie zorgen we samen met u dat de module “Informatieplicht” binnen de CO2 & Energie RI&E wordt ingevuld en ingediend bij het eLoket van RVO.nl. Kosten vanaf € 1375,00. Subsidie is mogelijk. In sommige provincies wordt een subsidie verstrekt indien u deelneemt aan een energieproject welke wordt uitgevoerd door het Dienstencentrum i.s.m. Blue Terra. De eigen bijdrage aan deelname bedraagt circa € 500,00.²
3 (Demo)
Contact

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-email om meer informatie te vragen. Of bel met het Dienstencentrum: 020 5435688

2 (Demo)
energiebespraring

Voor wie is de informatieplicht voor energiebesparing?

Een inrichting met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgasequivalent per kalenderjaar moet energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Deze inrichtingen moeten ook voldoen aan de informatieplicht. MJA3-bedrijven hoeven niet te voldoen aan de informatieplicht maar wel aan de energiebesparingsplicht.
 

Erkende maatregelen voorenergiebesparing

Sinds de introductie van de erkende maatregelen voor energiebesparing (december 2015) zijn nu voor 19 bedrijfstakken pakketten met erkende maatregelen beschikbaar. Waaronder ook die voor de Maakindustrie.

 
Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.