Scroll Top

Informatieplicht Energiebesparing

tools

Informatieplicht Energiebesparing

De Wet Milieubeheer en het daaraan verbonden Activiteitenbesluit verplicht bedrijven om energie te besparen. Deze verplichting is niet nieuw, maar stamt al uit 1993.

De afgelopen decenia is de aandacht voor energiebesparing in Nederland onvoldoende gebleken. Daarom neemt de overheid concrete stappen om het energieverbruik van bedrijven aan banden te leggen. Hiervoor zijn diverse sectorale Energie Maatregelen Lijsten opgesteld, waaronder die voor de grafische en papierverwerkende industrie (zie voor meer informatie de <EML Grafimedia-link>). Deze EML’s zijn niet vrijblijvend. Maatregelen die op het bedrijf van toepassing zijn, moeten verplicht worden toegepast.

 

Naast de bestaande energiebesparingsplicht vanuit de wetgeving, is er een extra informatieplicht bijgekomen voor bedrijven die 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) of meer per jaar verbruiken. Voor de grafimedia betekent dit dat ongeveer 65% van alle bedrijven onder deze Informatieplicht Energiebesparing valt. Wat uw bedrijf jaarlijks verbruikt kunt u eenvoudig terugvinden op uw jaarrekening. Maar om u een indicatie te geven van het gemiddelde energieverbruik in de grafische sector is onderstaand overzicht opgenomen:

 

·         1 – 7 werkzame personen: < 50.000 kWh en < 5.000 m3 gas

·         8 – 15 werkzame personen: 50.000 – 150.000 kWh en 5.000 – 10.000 m3 gas

·         16 – 25 werkzame personen: 150.000 – 250.000 kWh en 10.000 – 15.000 m3 gas

·         26 – 50 werkzame personen: 250.000 – 500.000 kWh en 15.000 – 25.000 m3 gas

·         51 – 100 werkzame personen: 500.000 – 2.000.000 kWh en 25.000 – 50.000 m3 gas

·         Vanaf 100 werkzame personen: > 2.000.000 kWh en >50.000 m3 gas

 

Zoals u ziet is de grafimediabranche een grootverbruiker van elektriciteit. Vandaar dat ook de grafimedia aan de slag moet met energiebesparing. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. En dat is waar het allemaal om te doen is: vermindering van de uitstoot/productie van broeikasgassen, zodat opwarming van de aarde wordt tegen gegaan.

 

Heeft u een elektriciteitsverbruik van boven de 50.000 kWh op jaarbasis? Ga naar https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen en meld u met spoed voor 1 juli 2019 aan voor de Informatieplicht Energiebesparing. Let op: e-herkenning gevraagd.

Hulp nodig? Heel begrijpelijk. Bel (020 – 5435688) of mail ons info@dienstencentrum.com en we komen u zo snel mogelijk (met subsidie) helpen.

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.