Scroll Top

Starters

8 (Demo)
Mee doen

Starters

Starters hebben nog nauwelijks aandacht gehad voor hun CO2 en energiebeleid. Starters zijn naar verwachting het meeste geholpen met praktische hulpmiddelen t.b.v. energiezorg. Dit garandeert het hoogste resultaat, met een minimum aan tijd en kosten.

Starters zijn naar verwachting het meeste geholpen met praktische hulpmiddelen t.b.v. energiezorg. Dit garandeert het hoogste resultaat, met een minimum aan tijd en kosten.

Quick Scan Energie.

Wilt u weten hoe ver uw bedrijf is in energiezorg?

Neem contact op!

Wilt u deelnemen aan het energietraject voor Starters?

mee doen

Opzet begeleiding

De begeleiding voor de starters bestaat uit 4 componenten:

1

Startbijeenkomst – module 1: Introductie Energiezorg w.o. Informatieplicht Energiebesparing.

Deze bijeenkomst vormt de start van uw energiezorg en gaat o.a. in op de Informatieplicht Energiebesparing.

Toelichting: Als eerste gaan de deelnemers de Zelfscan Energiezorg doorlopen en invullen, met als doel inzichtelijk te krijgen wat de uitgangspositie van het bedrijf is ten aanzien van energiezorg. Hierdoor wordt de ondersteuning vanuit het Kennisplatform en de branche organisatie een stuk effectiever: het bedrijf krijgt de juiste instrumenten, om de juiste acties uit te kunnen voeren. Daarna wordt kort ingegaan op alle aspecten van energiezorg, wordt het groeimodel “Het ENERGIE KOMPAS” toegelicht en krijgen de deelnemers inzicht in het ontwikkelpad dat zij het beste kunnen doorlopen om invulling te kunnen geven aan hun bedrijfseigen Energie Transitie.

2

Ondersteuning bij Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven krijgen ondersteuning op maat ten aanzien van het invullen van het formulier Informatieplicht Energiebesparing.

Toelichting: Soms is het geheel zelfstandig invullen van overheidsformulieren tijdrovender en complexer dat gedacht. Omdat het van groot belang is dat de aanmelding bij de Informatieplicht Energiebesparing goed gebeurt, is het verstandig om hierbij extra ondersteuning in te schakelen. Bedrijven die hulp nodig hebben of zichzelf tijd willen besparen, kiezen dan voor maatwerkadvies van Staf Zekerheid. Uw adviseur gaat samen met u de aanmelding doorlopen en invullen. U heeft ten aanzien van de begeleiding diverse adviesvormen: van kortdurend, waarbij u zelf ook acties gaat uitvoeren tot maatwerkbegeleiding voor maximale ondersteuning.

3

Energie RI&E Maakindustrie (onderdeel van de ARBO RI&E) met Helpdesk.

Deze webapplicatie vormt het hart van uw energiezorg en levert u alle informatie om tot een duidelijk EnergieBesparingsPlan te komen, waardoor u perfect aan de wet voldoet. Met vragen kunt u zich gedurende de licentie-periode richten tot de Helpdesk.

Toelichting: Om een goede energie-analyse te kunnen uitvoeren is het van belang om dit systematisch aan te pakken. Hiervoor is  de CO& Energie RI&E ontwikkeld. Door stap-voor-stap de onderdelen door te lopen, levert u aan het einde een volledige energie-analyse op met veel managementinformatie. Onderdeel van de Energie RI&E zijn de Erkende Maatregelenlijst en het Energiemonitoringsprogramma, waarmee u op een goede manier voldoet aan de wettelijke eisen.

4

 Uitvoeren van het ABC KERN-advies Energie

Indien u snel wilt weten hoe het er met energiezorg in uw bedrijf voorstaat, ga dan aan de slag met het korte, praktische en informatieve ABC-advies.

Toelichting: Bedrijven die niet zo veel ervaring hebben met het uitvoeren van een energie-analyse, kunnen het beste gebruik maken van dit ABC-advies. Tijdens dit 2-uur-durende bedrijfsbezoek wordt u in korte tijd uitgelegd welke kansen en bedreigingen er zijn voor uw huidige energiebeleid. Van het bedrijfsbezoek krijgt u rapport, waarin de belangrijkste verbeterpunten zijn opgenomen. Het ABC KERN-advies Energie is een mooie opstap naar een beter energiebeleid.

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.