Scroll Top

Voorlopers

3 (Demo)
Mee doen

Voorlopers

Voorlopers zijn die bedrijven waarvoor energiezorg en CO2-reductie een onderdeel is of moet worden van de dagelijkse bedrijfsvoering (4% van de sector).

Bedrijven die op dit niveau ondernemen doen dit aantoonbaar energetisch verantwoord en kunnen daarom met recht als ‘Voorlopers’ worden gezien. Zij beschikken over een strategisch energiebeleid, dat de basis vormt van hun energiemanagementsysteem, conform ISO 50001. Dit type bedrijf heeft tevens oog voor het verder reduceren van hun CO2-voetafdruk, door op alle niveaus binnen de organisatie én de productieketen systematisch aan energiebesparingen te werken. Bedrijven van dit type beschikken doorgaans ook over een geaccrediteerd CO2-calculatieprogramma (ClimateCalc FULL), waardoor het voor hen mogelijk wordt om op bedrijfs- en orderniveau een zuivere CO2-voetafdruk te berekenen.

Quick Scan Energie.

Wilt u weten hoe ver uw bedrijf is in energiezorg?

Neem contact op!

Wilt u deelnemen aan het energietraject voor Starters?

Mee doen

Opzet begeleiding

De begeleiding voor de starters bestaat uit 4 componenten:

1

Workshops – module 4: Energiemonitoring

Meten = weten, de essentie van energiezorg. Deze module gaat in op alle aspecten rond energiemonitoring en leert de deelnemers inzien dat het monitoren van hun eigen energieconsumptie van groot belang is om op verantwoorde wijze tot de juiste energiebesparings-maatregelen te komen.

Toelichting: meten = weten, de essentie van energiezorg. Deze module gaat in op alle aspecten rond energiemonitoring en leert de deelnemers inzien dat het monitoren van hun eigen energieconsumptie van groot belang is om op verantwoorde wijze tot de juiste energiebesparingsmaatregelen te komen. Ook wordt dieper ingegaan op de Energieverdeelstaat, wat de Energie RI&E onderscheidt van alle andere inventarisatiemethodieken in Nederland. Hierdoor wordt het berekenen van een juiste terugverdientijd (TVT) vele malen realistischer en kan op een constructievere manier overleg gevoerd worden met de Omgevingsdienst, met betrekking tot de economische haalbaarheid van bepaalde verplicht gestelde energiebesparingsmaatregelen.

2

Workshop – module 5: Energiemanagement / energiebeleid

Om energiezorg een blijvende plaats binnen de organisatie te geven, is het van belang om dit onderwerp in de bestaande structuren van het bedrijf te integreren. Via deze module worden de deelnemers getraind in het zelfstandig opzetten van een energiemanagementsysteem, conform de ISO 50001. Voor de ondersteuning wordt het voorbeeld-managementsysteem van Staf zekerheid gebruikt.

Toelichting: Om energiezorg een blijvende plaats binnen de organisatie te geven, is het van belang om dit onderwerp in de bestaande structuren van het bedrijf te integreren. Via deze module worden de deelnemers getraind in het zelfstandig opzetten van een energiebeleid en een energiemanagementsysteem, conform de ISO 50001. Na het volgen van de voorgaande modules is de stap naar het opzetten van een ISO 50001-systeem minder groot. Tijdens de bijeenkomst komen alle aspecten van de High Level Structure (van ISO) aan bod en de specifieke aspecten die voor energie gelden.

3

Bedrijfsbegeleiding Energiemanagement, ISO 50001

Bedrijven die begeleiding willen hebben bij het vormgeven van hun energiemanagementsysteem, ISO 50001, kunnen via dit adviestraject de juiste maatwerkondersteuning inschakelen.

Toelichting: Binnen de moderne ISO worden alle thema’s binnen een overkoepelende High Level Structure (HLS) gepositioneerd. De High Level Structure is in wezen het overkoepelende bedrijfskundig managementsysteem, waar de organisatie(cultuur) van het bedrijf in verankerd is. “Zo gaan we het doen, ongeacht het thema waar het over gaat”. Deze vaste structuur zorgt voor een grote vereenvoudiging in verankering. Bedrijven die met deze implementatiestap aan de slag willen gaan, zullen dit doen met behulp het sectorspecifiek voorbeeldmateriaal. U heeft ten aanzien van de begeleiding diverse adviesvormen: van kortdurend, waarbij u zelf ook acties gaat uitvoeren tot maatwerkbegeleiding voor maximale ondersteuning. 

4

ClimateCalc FULL version: de professionele CO₂-calculator

Bedrijven die op professionele wijze hun CO2-voetafdruk willen berekenen, kiezen voor de geaccrediteerde ClimateCalc-rekenmethodiek FULL version kiezen. Via een diverse schermen zal het programma met behulp van 50 tot 70 variabelen uw exacte CO₂-voetafdruk van het bedrijfspand en elk specifiek eindproduct (op LCA-niveau) uitrekenen. Het eindresultaat: een ClimateCalc FULL-certificaat.

Toelichting: Om vast te stellen (te monitoren) wat de exacte milieu-impact van uw bedrijf op CO2-gebied is, kan het beste de CO2-calculator ClimateCalc FULL version ingezet worden. ClimateCalc is het beste CO2-rekenprogramma, die de CO2-voetafdruk van bedrijven uit de Maakindustrie op detailniveau kan uitrekenen. Met behulp van deze internetmodule kunt u niet alleen de exacte voetafdruk van uw bedrijfspand vaststellen, maar ook uw individuele orders. En dát maakt ClimateCalc uniek, waardoor deze als enige CO2-calculatiesysteem geaccrediteerd is voor het Green House Gas Protocol, ISO 14064 en ISO 14067 (scope 1 t/m 3) t.b.v. de  Maakindustrie. Na succesvolle eindeboordeling door de SCCI, ontvangt u het ClimateCalc FULL version-certificaat.

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.