Scroll Top

Producten en diensten

2 (Demo)
wat bieden wij?

Producten en Diensten

Energiezorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, dus ook van het bedrijfsleven. Het wordt van steeds groter belang om als ondernemer dit managementonderwerp mee te nemen in je investeringsbeslissingen. Niet alleen om aan de wet- en regelgeving te voldoen en een gesprekspartner te blijven voor de omgevingsdiensten, maar zeker ook om systematisch aan kosten- en CO2-reductie te werken.
producten en diensten

Energie RI&E

De CO2 & Energie RI&E, voorheen de Energie Prestatie Keuring (EPK), is een hulpmiddel dat uw bedrijf inzicht geeft in de energiebesparende maatregelen in het kader van de energiebesparingsplicht van de Wet milieubeheer (Wm). Met een EPK kunt u het bevoegd gezag laten zien of u door het nemen van deze maatregelen voldoende invulling geeft aan de Wet milieubeheer.
shutterstock_387613528
Family,Holding,3d,Planet,In,Hands.,Earth,Day,Holiday,Concept.
PRODUCTEN EN DIENSTEN

ISO 50001 Energie Management Systeem

Een van de hoofddoelen van het Europese Energieproject EMSPI was het ‘vertalen’ van de internationale ISO 50001-standaard, naar een meer leesbaardere en geaccepteerde norm voor het MKB binnen de Maakindustrie.

producten en diensten

CO2– en Energie RI&E SIGN

Duurzaam Ondernemen wordt door klimaatverandering en strengere wetgeving steeds belangrijker. De duurzaamheidsprestaties van een bedrijf worden tegenwoordig uitgedrukt in de CO2-voetafdruk of Carbon Footprint. Hoe lager de CO2-voetafdruk is, des te duurzamer is het productieproces ingericht. Energiebesparing maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Het levert niet alleen een lagere footprint op, maar bespaart ook nog eens kosten (dus een hogere netto winst). Allemaal voordelen voor het bedrijf. Dus waarom wachten om met de CO2 & Energie RI&E aan de slag te gaan, als je weet dat steeds meer klanten een gericht duurzaamheidsbeleid voeren (met CO2-procutcalculaties).
shutterstock_182116028_mensen_creatief_bewerkt
Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.