Scroll Top

Proefproject Energie Prestatie Keur

projecten

Proefproject Energie Prestatie Keur

Het bedrijfsleven heeft met de overheid en allerlei maatschappelijke organisaties, het SER-energieakkoord (2013) afgesloten, waarin o.a. afspraken zijn vastgelegd om het energieverbruik verder terug te dringen.

In dit akkoord is o.a. afgesproken dat er binnen Nederland een aantal een EPK-proefprojecten zullen worden uitgevoerd. De grafimedia is een van de 9 bedrijfstakken waar een Energie Prestatie Keur (EPK)-proefproject mocht starten.

Het KVGO, de brancheorganisatie voor de grafimedia industrie,  heeft in 2015 het proefproject Energie Prestatie Keur (EPK-project) geinitieerd. Behalve eigen inzet van bedrijven waren aan dit project voor het bedrijfsleven geen kosten verbonden. Leden van het KVGO namen deel aan een workshop waarin het doel van de EPK werd toegelicht en waarin werd geinventariseerd hoe energiebesparing nu wordt gerealiseerd binnen uw bedrijf en wat voor u en voor de overheid de gewenste situatie zou zijn. Er werd gevraagd om on-line een “energiemodule” in te vullen. Deze module bevatte onder andere een maatregelenlijst met energiebesparende maatregelen en de bedrijven konden daar de energiegebruikgegevens van het eigen  bedrijf in te vullen. Verder kregen de deelnemers gratis advies over de energiebesparingmogelijkheden voor hun bedrijf. Het project werd 1 juni 2015 afgerond. Aan dit project hebben zo’n twintig bedrijven meegedaan. Conform planning is het project medio 2015 afgerond, waarna de resultaten zijn meegenomen in het internationale energieproject EMSPI (Energy Management Standardization in the Printing Industry).

Achtergrond

Het bedrijfsleven heeft met de overheid en allerlei maatschappelijke organisaties het SER-energieakkoord afgesloten waarin onder andere afspraken zijn vastgelegd om het energieverbruik verder terug te dringen. In dit akkoord is afgesproken dat er een EPK-proefproject zal worden uitgevoerd. Een EPK is te vergelijken met een APK-keuring voor een bedrijf op het gebied van energiebesparing.
Het doel van dit project was te zoeken naar een effectieve werkwijze voor ondernemingen als bijdrage aan de verwezenlijking van alle maatregelen ter terugdringen van het energieverbruik met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Een onderdeel van het project was het ontwikkelen van een energiemodule die gekoppeld zal worden aan de RI&E-grafimedia. Doel van het advies van de onafhankelijke energiedeskundige en toetsen of het bedrijf voldeed  aan de Wet Milieubeheer was gericht op het controleren of de energiemodule die ontwikkeld was aansloot op de praktijk en welke aanvullingen nodig zijn.

Het EPK-project is een gezamenlijk project van de rijksoverheid en het KVGO dat is uitgevoerd door het Dienstencentrum samen met het energieadviesbureau BlueTerra (voorheen Industrial Energy Experts) met veel ervaring in onze branche.

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.